Waterschaarste vergroot conflicten in Midden-Oosten – De Standaard

Source: Waterschaarste vergroot conflicten in Midden-Oosten – De Standaard

 

Droogte speelde een cruciale rol bij het uitbreken van de burgeroorlog in Syrië. En de klimaatverandering dreigt nog meer conflict en vluchtelingenstromen te veroorzaken in het Midden-Oosten, voorspelt het World Resources Institute.

Een reeks van wekenlange hittegolven met dodelijke recordtemperaturen confronteerde de 350 miljoen inwoners van het Midden-Oosten deze zomer met de kwetsbaarheid van hun watervoorziening. Volgens het World Resources Institute (WRI) zullen de watervoorraden in de regio de volgende 25 jaar verder dalen. Dat zal de economische groei en de nationale veiligheid in het gedrang brengen en nog meer mensen naar al overbevolkte steden doen uitwijken.

Het WRI herinnert eraan dat waterschaarste een cruciale rol heeft gespeeld bij het uitbreken van de burgeroorlog in Syrië, in 2011. ‘Dalende watervoorraden en een chronisch wanbeheer hebben 1,5 miljoen mensen, voornamelijk boeren en herders, van hun bestaansmiddelen beroofd. Ze zijn naar stedelijke gebieden verhuisd, wat de algemene destabilisatie van Syrië heeft verergerd.’

Volgens de nieuwe rangschikking van het WRI bevinden 14 van de 33 landen met de grootste druk op de waterbevoorrading zich in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. In landen als Bahrein, Koeweit, de Verenigde Arabische Emiraten, Palestina, Israël, Saoedi-Arabië, Oman, Iran en Libanon zijn bedrijven, boerderijen en burgers buitengewoon kwetsbaar voor de geringste schommeling van de voorraden.

Waterconflicten

Het Midden-Oosten is al gevoelig voor waterconflicten en zal dat volgens het rapport ook blijven. ‘Water speelt een belangrijke rol in het tientallen jaren oude conflict tussen Palestina en Israël. De regering van Saoedi-Arabië zegt dat haar bevolking door de uitputting van de watervoorraden vanaf 2016 volledig afhankelijk zal zijn van ingevoerd graan, nadat het land tientallen jaren lang zelfbedruipend was. De National Intelligence Council van de VS schrijft dat waterproblemen het risico van instabiliteit en falende staten in cruciale landen van Noord-Afrika en het Midden-Oosten zal vergroten.’

De watervoorraden in het Midden-Oosten zijn sterk afhankelijk van de grondwaterlagen, die alarmerend snel uitdrogen. Het International Institute for Sustainable Development schat dat de Jordaan tegen 2100 met 80% zal inkrimpen en dat de grondwatervoorraden verder zullen dalen naarmate de vraag stijgt. Niet-hernieuwbare grondwaterlagen zijn de belangrijkste bron van water voor Saoedi-Arabië.

na

voor

Satellietbeelden van het Gravity Recovery and Climate Experiment tonen dat het bekken van de Tigris en de Eufraat sneller water verliest dan enige andere plaats ter wereld, met uitzondering van het noorden van India. Tussen 2003 en 2009 is 145 miljard kubieke meter opgeslagen zoet water verloren gegaan. De vervuiling van de Tigris door de lozing van afvoerwater van de landbouw en rioolwater in de omgeving van Bagdad is een ernstige rem op de beschikbaarheid van zoet water in Irak’, zegt een recent rapport van het Brookings Institute. In het bekken van Sanaa, in Jemen, daalt de grondwaterspiegel met bijna zes meter per jaar. De regering zou plannen hebben om de hoofdstad te verplaatsen.

Rantsoenering

Het noordelijk halfrond kent de meest extreme hitte sinds tientallen jaren. De verdamping van water neemt daardoor toe, gewassen worden getroffen, de vraag naar water stijgt en de voorraden raken uitgeput. In Egypte, waar de bevolkingsgroei de vraag naar water snel doet stijgen, is er elk jaar minder water per hoofd van de bevolking. Volgens de statistieken van de regering is de jaarlijkse watervoorraad van het land in 2013 naar gemiddeld 660 kubieke meter per persoon gedaald, vergeleken met 2.500 kubieke meter in 1947.

Watertekorten en de rantsoenering van de bevoorrading tot enkele uren per dag zijn al dagelijkse kost in de regio, maar dit jaar zijn veel kleinere steden volledig zonder water gevallen. Israël, Syrië, Turkije, Abu Dhabi en veel andere regeringen van het Midden-Oosten en Noord-Afrika hebben hun burgers moeten waarschuwen om uiterst voorzichtig te zijn in de extreme hitte die de steden trof. Vroeger dit jaar zijn in India en Pakistan honderden mensen aan hitteberoerte overleden. ‘Vroeger kende Algerije meestal sirocco’s – de hete wind uit de Sahara – in plaats van hittegolven. Nu krijgen we ze elk jaar, met variërende intensiteit. Algerije heeft dit jaar meer dan 40 dagen hittegolf gehad’, zegt Mahi Tabet-Aoul, een Algerijnse atmosfeerwetenschapper.

Een andere oorzaak van de waterschaarste is de verspilling in de landbouw. Bovendien hebben veel rijken in de regio hun eigen bronnen geboord, zodat in steden als Damascus te veel water wordt gepompt en het grondwater vervuild raakt. Analisten pleiten voor de stopzetting van watersubsidies voor grote landbouwbedrijven, de verhoging van de energieprijzen om overmatig pompen te ontmoedigen en het gebruik van ‘intelligente’ technologieën om waterverlies in de landbouw te beperken.

© Courtesy of The Guardian,

De Standaard is lid van het Climate Publishers Network. Daardoor kan de krant de beste klimaatverhalen uit 25 internationale kwaliteitskranten aanbieden

,