VRT-CEO Leo Hellemans: “Digitaal de toon zetten”

Gedelegeerd bestuurder van de VRT Leo Hellemans en voorzitter van de raad van bestuur Luc Van den Brande hebben in hun nieuwjaarstoespraken een pleidooi gehouden voor een sterke, toonaangevende en open publieke omroep. De digitale realiteit wordt de vertrekbasis, zegt Hellemans.Hellemans, die sinds oktober aan het hoofd staat van de openbare omroep, schetste in zijn eerste nieuwjaarstoespraak als gedelegeerd bestuurder de krijtlijnen van een nieuw toekomstproject voor de VRT. “De VRT zal haar publieke opdracht nog meer ter harte nemen”, zegt hij. “We willen alle Vlamingen blijven bereiken met een modern en hoog kwalitatief aanbod rond nieuws en duiding, cultuur, sport en ontspanning. En dat ook op alle nieuwe media die de Vlaming in zijn leven ge├»ntegreerd heeft.”De VRT zal meer samenwerken met de andere mediaspelers, klinkt het. “We willen het Vlaamse medialandschap versterken. Daartoe is een goede verstandhouding en samenwerking nodig met de andere mediabedrijven. Ook met andere maatschappelijke organisaties willen we samenwerken en gezamenlijke projecten opzetten die een meerwaarde bieden voor de samenleving. De openbare omroep wil op een constructieve manier zijn rol spelen in de sector en de samenleving.”Hellemans geeft toe dat de VRT voor een moeilijkere periode staat met stevige uitdagingen. De besparingen moeten op een verstandige en pragmatische manier aangepakt worden, zegt hij, en ze mogen een sterke toekomstvisie in de nieuwe beheersovereenkomst niet in de weg staan.Door het veranderende mediagebruik en de snelle verschuivingen in het medialandschap, is het nodig dat het digitale centraal komt te staan. “Digitaal mee zijn en liefst nog de toon zetten, maakt het verschil tussen relevant blijven of de boot missen en ons publiek kwijtraken”, aldus Hellemans. “We willen dat ons aanbod aanslaat bij de nieuwe digitale generatie en moeten dus ook inzetten op nieuwe manieren om verhalen te vertellen.””Kwaliteit moet de norm zijn voor al wat we doen”Voorzitter Luc Van den Brande pleitte in zijn nieuwjaarstoespraak voor een toonaangevende openbare omroep. “Een sterke openbare omroep, kun je alleen zijn wanneer kwaliteit de norm is voor al wat we doen, daar ligt onze unieke rol en onze meerwaarde. Dat moet de rode draad zijn doorheen ons toekomstig verhaal, met ruimte voor zowel “snel en instant” als “diepgravend en slow”. Dat geldt onverkort voor alle publieke omroepdomeinen: informatie en duiding, cultuur, ontspanning en sport, de vier pijlers waarop ons huis stevig moeten blijven staan”, zegt Van den Brande.”Natuurlijk houdt dat ook een grote verantwoordelijkheid in, want we zijn erg bepalend voor de opinievorming in Vlaanderen”, gaat hij voort. Er komt daarom een externe evaluatie. “We moeten ons daarvan bewust zijn en durven onszelf voortdurend kritisch te evalueren. En dat in de grootste openheid. Vandaar ook dat we naar analogie met de BBC een extern academisch onderzoek laten uitvoeren. De onderzoeksresultaten zullen tegen de zomer bekendgemaakt worden.”

via VRT-CEO Leo Hellemans: “Digitaal de toon zetten”.