Verzet Westvoorne winning schaliegas – Rockanje – dichtbij.nl – Voorne-Putten

ROCKANJE – Het Rijk heeft de gemeente Westvoorne op het oog als wingebied voor schaliegas. Maar de kustgemeente verzet zich hevig tegen de aangekondigde boringen.

Het ministerie van Economische Zaken onderzoekt nu de mogelijkheden voor schaliegasboringen in Nederland. Minister Henk Kamp (VVD) denkt 18 miljard euro binnen te kunnen halen met het winnen van aardgas uit schaliegesteente. Begin deze zomer publiceerde hij een studie, waarop iedereen kon reageren. Het ministerie ziet in Westvoorne, net als in buurgemeenten Bernisse en Brielle, een potentieel boorgebied. Voor de gemeente is de plaatsing van boortorens echter een waar schrikbeeld.

Negatief

Westvoorne reageert dan ook negatief op de plannen van de minister. Het dagelijks bestuur vindt dat zij en de inwoners te weinig bij de aangekondigde schaliegaswinning zijn betrokken. Ze vrezen voor hinder en gezondheidsrisico’s. De gemeente heeft daarnaast voor de gevolgen van de boringen voor mens en milieu advies ingewonnen bij de Milieudienst Rijnmond (DCMR). Het dagelijks bestuur wijst in hun zienswijze met klem op de trillingen en aardbevingen als gevolg van aardgaswinning in Groningen. Het boren naar schaliegas zou die ook hier kunnen veroorzaken. ‘In het Rijnmondgebied, met een grote bevolkingsdichtheid en zware industrie, moet veel uitgebreider onderzoek worden gedaan naar de effecten.’

Niet alleen

De kustgemeente is bepaald niet de enige die tegen het winnen van schaliegast is. In 2012 is een landelijke stichting opgericht tegen schaliegaswinning, Schaliegasvrij Nederland. Volgens Milieudefensie hebben bijna tweehonderd gemeenten en negen provincies zich inmiddels ‘schaliegasvrij’ verklaard. Alle hebben aangegeven op dit moment niet zonder meer medewerking te zullen verlenen. De organisatie is zelf een petitie begonnen tegen boringen naar het omstreden gas. Milieudefensie noemt schaliegas ‘nog schadelijker voor het milieu dan steenkool.’ Bij schaliegaswinning komt ook methaan vrij, een krachtig broeikasgas.

Eind dit jaar worden de resultaten van de nadere onderzoeken naar schaliegas in Nederland verwacht. Minister Kamp komt halverwege 2015 met een advies. Daarin staan ook de mogelijke locaties voor schaliegasboringen.

via Verzet Westvoorne winning schaliegas – Rockanje – dichtbij.nl – Voorne-Putten.