‘Schaliegas past niet bij duurzame Arnhemse ambitie’

ARNHEM – De gemeente Arnhem ziet niets in het opsporen en winnen van schaliegas in de bosgebieden ten noorden van de stad, waar zich gashoudende lagen bevinden.

Bekijk ook…

Verenigd Arnhem bepleit schaliegasvrije status

Dat schrijft het college van burgemeester en wethouders aan het Bureau Energieprojecten in Wateringen. Dat bureau werkt voor het ministerie van Economische Zaken aan een structuurvisie over de winning van schaliegas en de effecten daarvan op het milieu.

Omstreden

De methode om het gas naar boven te halen, het zogenoemde fracking, is wereldwijd omstreden vanwege mogelijke milieuschade.

B en W zien niets in schaliegas, zoals ook is aangegeven in 2011. Destijds was Arnhem 1 van de gemeenten die zich op initiatief van de Gelderse Milieufederatie hebben verenigd op de lijst van ‘schaliegasvrije gemeenten’. De stad ondersteunt ook een manifest tegen proefboringen.

Duurzaamheid

Arnhem zet sinds 3 jaar in op duurzaamheid en duurzame energie, onder meer met Energie Made in Arnhem. Binnen het beleid om alternatieve energiebronnen en besparing te stimuleren ‘past de opsporing en winning van een onconventioneel gas zoals schaliegas niet’, schrijven B en W.

via ‘Schaliegas past niet bij duurzame Arnhemse ambitie’.