Schaliegas in VS bedreigt onze chemie | De Bron

Chemische producten worden gebruikt in 90 % van alle industrieproducten en etheen is de voornaamste basisgrondstof van de chemie (in termen van volume). Goedkoper etheen zal dus een impact hebben op heel de industrie. En daar ligt net een gigantisch probleem, voor Europa althans.

De productie van etheen in een “steamcracker” is de voornaamste eerste stap in de toegevoegde waarde van de sector. Schaliegas bevat, naast methaan, ook ethaan. Dit zijn optimale grondstoffen voor de productie van etheen. In de VS, is dankzij de toegang tot goedkoop schaliegas, het aandeel van deze gassen als grondstof voor de steamcrackers gestegen van 60 % in 2001 tot 85 % in 2011. Europa en Azië werken hoofdzakelijk met nafta (afkomstig van ruwe olie) als grondstof.

De operationele winstmarges voor een ethaancracker in de VS zijn, op basis van het vierde kwartaal 2012 in grootte orde zes maal groter dan deze van een naftacracker. De voordelen van een ethaancracker zijn nooit zo groot geweest. De prijzen van etheen zullen dalen en het zal onmogelijk zijn voor de bedrijven in Europa die aan de basis liggen van onze chemische industrie om dan nog te overleven.

Price Waterhouse (4) verwacht dat de etheenprijs in de VS nog zal dalen tot 300 $/t als gevolg van het goedkope schaliegas. Na verschillende tientallen jaren bijna zonder investeringen, heeft de Amerikaanse petrochemie opnieuw miljarden investeringen in de VS aangekondigd.

Europa zal zijn petrochemische sector verliezen ten voordele van de VS indien het niet vlug beslist schaliegas te exploiteren. De hoge elektriciteits- en algemeen de energiekosten, deels mede het gevolg van de Europese klimaatpolitiek, verergeren de situatie. De kruipende afbouw van de energie-intensieve bedrijven in Europa is op gang gekomen. De ganse sector stond nog in 2000 voor 22 % van Europa’s bruto nationaal product. Dit is in 2012 gedaald tot 15,6 %  (4).

Wat doen?

via Schaliegas in VS bedreigt onze chemie | De Bron.