Schadelijke schaliegasdeal Shell en Janoekovitsj moet van tafel — Milieudefensie

Schadelijke schaliegasdeal Shell en Janoekovitsj moet van tafel

Amsterdam, 25 februari 2014 – Milieudefensie roept Shell op een schaliegascontract met de Oekraïense staat te verbreken wegens milieuschade en sterke vermoedens van corruptie. Vorig jaar sloot Shell een overeenkomst voor grootschalige schaliegaswinning met de recent afgezette president Janoekovitsj en een Oekraïens bedrijf. Dit gebeurde onder toeziend oog van premier Rutte. Milieudefensie en haar zusterorganisatie Zelenyi Svit (Friends of the Earth Ukraine) doen al enkele maanden onderzoek naar de milieu-impact van Shell’s schaliegasactiviteiten in Oekraïne. Daaruit blijkt dat Shell schadelijke technieken toepast die in Nederland verboden zijn: vervuild frackwater wordt in open bassins geloosd. Actualiteitenprogramma Altijd Wat besteedt vanavond aandacht aan het onderwerp met een reportage.

Geert Ritsema, campagneleider Energie en Grondstoffen bij Milieudefensie: “De Oekraïense bevolking heeft nooit ingestemd met schaliegas. Zij wordt door Shell dubbel benadeeld. Ten eerste wordt het milieu vervuild omdat Shell giftig afvalwater in open bassins loost. Daarnaast lijkt het er sterk op dat de winsten niet bij de Oekraïense bevolking terecht komen, maar in de zakken van corrupte politici verdwijnen. Shell moet de afspraken met de Oekraïense staat terugdraaien nu Janoekovitsj is afgezet.”

Shell sloot in januari 2013 in Davos een schaliegasdeal van 10 miljard dollar met de Oekraïense staat en het Oekraïense bedrijf Nadra Yuzivska LLC. Dit bedrijf deelt voor de helft mee in de winsten en is voor 90 procent in handen van de staat. 10 Procent van dit bedrijf is echter in handen van een schimmig bedrijfje dat in de Oekraïense media veelvuldig is gelinkt aan de Janoekovitsj-clique, en dat als dekmantel zou kunnen fungeren voor het doorsluizen van geld naar de afgezette president en zijn aanhang.

Giftig frackwater in open bassins

Milieudefensie en Friends of the Earth Ukraine onderzochten de afgelopen maanden de Oekraïense boorlocaties van Shell. Zij ontdekten dat vervuilde boorvloeistof en frackwater daar worden opgeslagen in bassins in de open lucht, die slechts met een laag plastic van de ondergrond gescheiden zijn. Het water bevat frackchemicaliën en van nature in de diepe ondergrond voorkomende gevaarlijke stoffen zoals zware metalen, vluchtige organische stoffen en radioactief materiaal. Deze stoffen zijn gevaarlijk voor de gezondheid wanneer ze in het grondwater terecht komen of uit de bassins verdampen.

In Nederland is deze opslagtechniek verboden vanwege het gevaar van lekkage en verdamping van schadelijke stoffen, zoals benzeen.

Daarnaast verdampen er uit open bassins grote hoeveelheden van het broeikasgas methaan. Bij opslag van boorvloeistof en frackwater in gesloten tanks kan dit gas worden afgevangen om de klimaatschade te beperken.

Geert Ritsema: “Shell hanteert dubbele standaarden en boort liever naar schaliegas in landen waar de regels en controles minder streng zijn. Het is onacceptabel dat een Nederlands bedrijf – dat in eigen land de vingers niet durft te branden aan schaliegas – elders ongestoord gevaarlijke technieken kan en mag toepassen.”

Schaliegasverzet wereldwijd

Net als in Nederland is ook in Oekraïne het verzet van burgers tegen schaliegas groot vanwege de gevaren van grondwatervervuiling, aardbevingen en de impact op het landschap.

Pavlo Khazan, campagneleider bij Friends of the Earth Ukraine: “De Oekraïense bevolking heeft nooit ingestemd met schaliegas. Verschillende gemeenten hebben zich al schaliegasvrij verklaard. Nu Janoekovitsj is afgezet, moet een nieuwe regering dit contract met Shell onmiddellijk stopzetten.”.

Milieudefensie onderzoekt de komende tijd de schaliegaswerkzaamheden van Shell in Oekraïne, Argentinië en Zuid-Afrika. Samen met zusterorganisaties uit het wereldwijde Friends of the Earth-netwerk proberen we, net als in Nederland, boringen te voorkomen of stop te zetten, roepen we Shell op om haar verantwoordelijkheid te nemen en vragen we overheden om in te zetten op schone energie.

Details over ons onderzoek in Oekraïne, beeldmateriaal van de open bassins, interviews met lokale bewoners en meer informatie over onze nationale en internationale schaliegascampagne zijn te vinden op:

www.milieudefensie.nl/schaliegas/schaliegas-internationaal

Bekijk hier beelden van Shells open bassins op de boorlocaties in Oekraïne – en interviews met omwonenden, die net als de Nederlanders niets moeten hebben van gefrack van hun bodem en vervuiling van het water:

via Schadelijke schaliegasdeal Shell en Janoekovitsj moet van tafel — Milieudefensie.