Samen limburg sp.a – Vandenhove wil front tegen schaliegas

Vandenhove wil front tegen schaliegas

maandag 02 juni 2014

Gedeputeerde van Leefmilieu Ludwig Vandenhove (sp.a) wil met de provincie en de zeven betrokken burgemeesters een front vormen tegen de plannen van de Nederlandse regering. Die wil een onderzoek naar de winning van schaliegas in de grensstreek.

Zaterdag berichtte Het Belang van Limburg dat Nederland de ontginning van schaliegas in Noord-Brabant en Nederlands Limburg wil onderzoeken. Die ontginning is omstreden, er worden grensoverschrijdende effecten in 7 Limburgse gemeenten verwacht. Vandaag geeft Vandenhove de provinciale administratie opdracht om het openbaar onderzoek van de Nederlanders grondig te bestuderen. “Ik wil nagaan hoe wij als provincie bezwaar kunnen indienen.” Ook gaat Vandenhove de burgemeesters van Lommel, Maaseik, Maasmechelen, Dilsen-Stokkem, Kinrooi, Hamont-Achel en Voeren samenroepen. “Ik wil een krachtig signaal. De ontginning van schaliegas staat haaks op onze ambitie om van Limburg tegen 2020 een klimaatneutrale provincie te maken.” Ook burgemeester van Lommel Peter Vanvelthoven (sp.a) laat zich bijzonder kritisch uit over schaliegaswinning.

 

Gedeputeerde van Leefmilieu Ludwig Vandenhove is in de eerste plaats “enorm verrast” dat hij in de krant moet vernemen dat de Nederlandse regering een onderzoek is gestart naar de winning van schaliegas in de grensstreek met onze provincie. “Ik vind het heel raar dat wij als provincie van zo’n belangrijk dossier nog niet officieel op de hoogte zijn gebracht.” Vandenhove is alvast niet van plan om de Nederlanders zomaar vrij spel te geven. Vandaag al geeft hij aan de provinciale administratie de opdracht om het openbaar onderzoek van de Nederlandse regering grondig te bestuderen. “Ik wil nagaan hoe wij als provincie al dan niet bezwaar kunnen indienen tegen de Nederlandse plannen om schaliegas te winnen in onze grensstreek.

Ook wil Vandenhove binnen de deputatie bekijken hoe er steun kan geboden worden aan de burgemeesters van de betrokken Limburgse grensgemeenten. “Uiteraard respecteer ik de autonomie van de Limburgse gemeenten, maar toch willen wij de betrokken burgemeesters steun bieden in dit complexe dossier.” Vandenhove gaat de burgemeesters van de betrokken gemeenten binnenkort samenroepen. “Hopelijk trekken ze allemaal aan één koord. Als ze allemaal tegen schaliegaswinning zijn, kunnen we aan de Nederlanders een ongelooflijk krachtig signaal geven.” Volgens Vandenhove staat schaliegaswinning haaks op de ambitie van Limburg om tegen 2020 een klimaatneutrale provincie te worden. “Deze ambitie is ook in onze beleidsverklaring opgenomen, dus ik kan mij niet voorstellen dat de deputatie mij hierin niet zou volgen.

Het openbaar onderzoek van de Nederlandse regering voorziet ook dat inwoners van de betrokken Limburgse gemeenten kunnen reageren. “Burgers die nu al een bezwaar willen indienen, doen dat best via de weg die de Nederlanders daar momenteel voor aanreiken. Al gaan we binnen de provincie ook onderzoeken of we die bezwaren misschien kunnen bundelen om ze vervolgens collectief aan de Nederlanders te bezorgen.”KoSnHASSELT – Milieugedeputeerde Ludwig Vandenhove (sp.a) wil met de provincie en alle betrokken burgemeesters een front vormen tegen de plannen van de Nederlandse regering voor een grootschalig onderzoek naar schaliegas in de Limburgse grensstreek. “Vanaf maandag ga ik bekijken hoe we als provincie een bezwaar kunnen indienen tegen de Nederlandse plannen. Schaliegaswinning staat haaks op de ambitie om van Limburg een klimaatneutrale provincie te maken”, zegt Vandenhove.

via Samen limburg sp.a – Vandenhove wil front tegen schaliegas.