Provincie:’Aandacht voor schaliegas bij breuklijnen’ | L1 | Nieuws en sport uit Limburg

Provincie:’Aandacht voor schaliegas bij breuklijnen’

De provincie wil dat in het onderzoek naar schaliegas goed gekeken wordt naar de risico’s en effecten van boringen en winning in de talrijke breukzones in Limburg, zoals de Roerdalslenk.

Het provinciebestuur schrijft dat aan het bureau dat onderzoek doet naar de effecten van eventuele schaliegaswinning. Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van minister Henk Kamp van Economische Zaken.

Diepte

Het bureau gaat er voorlopig van uit dat een boring dieper dan 1000 meter geen negatieve effecten heeft in gevoelige gebieden. Maar volgens het provinciebestuur is dat voor de waterwingebieden binnen de Roerdalslenk niet overal voldoende.

Toerisme en werkgelegenheid

Het provinciebestuur wijst er verder op dat niet alleen gekeken moet worden naar het positieve effect van schaliegaswinning op de regionale werkgelegenheid. “Er moet ook onderzocht worden wat de mogelijke negatieve effecten zijn op bijvoorbeeld toerisme en recreatie en op de vestiging van bedrijven,” aldus de provincie.

Draagvlak

Het Limburgs Parlement nam eind vorig jaar een motie aan waarin staat dat proefboringen naar schaliegas in Limburg niet morgen worden uitgevoerd zolang niet overtuigend is bewezen dat dit veilig kan gebeuren. Ook mag het milieu niet onherstelbaar beschadigd worden.  Bovendien moer er eerst een breed draagvlak voor zijn onder de Limburgse bevolking.

via Provincie:’Aandacht voor schaliegas bij breuklijnen’ | L1 | Nieuws en sport uit Limburg.