Ook Namiro in verzet tegen schaliegas – Internetbode

WOENSDRECHT – Niet alleen de gemeente Woensdrecht verzet zich tegen de winning van schaliegas, ook natuur- en milieuvereniging Namiro heeft officieel bezwaar aangetekend bij het ministerie van Economische Zaken tegen de conceptnotitie Reikwijdte en Detailniveau dat als basis dient voor mogelijke schaliegaswinning.

In die notitie is de gemeente Woensdrecht opgenomen in het zoekgebied. Namiro richt zich in zijn zienswijze niet alleen tegen winning op de Brabantse Wal, maar vindt dat er in heel Nederland geen plaats is voor schaliegas.

Volgens secretaris Chris Buijk wordt de woonomgeving van velen en een groot deel van de natuurgebieden doelwit bij boringen. Hij maakt zich daarnaast ook zorgen over de veiligheid van het drinkwater, omdat er volgens de notitie tot duizend meter onder waterwinningsgebieden geboord mag worden.

“Uit wetenschappelijke literatuur en grondwaterverontreiniging in de Verenigde Staten is gebleken dat een veiligheidszone van duizend meter geen garantie biedt voor de veiligheid van grondwater”, weet Buijk.

via Ook Namiro in verzet tegen schaliegas – Internetbode.