Ontploffing en brand in Doel “geen nucleair incident”

n de kerncentrale van Doel in Beveren is zaterdagavond een incident van niet-nucleaire aard gebeurd, zegt woordvoerster Els De Clercq. De transformator van reactor 1 heeft gebrand, maar het vuur is intussen geblust. Er vond ook een kleine ontploffing plaats. Aangezien de reactor stilligt en er geen splijtstof aanwezig is, was er geen gevaar voor het personeel en voor de omgeving van de kerncentrale, zegt de woordvoerster nog. De kernreactor Doel 1 lag al sinds begin van het jaar stil omdat de levensduur van veertig jaar was bereikt. Het incident heeft dan ook geen directe gevolgen voor de energiebevoorrading in ons land. De gevolgen op langere termijn, zijn nog onduidelijk. In de kerncentrale van Doel werkt enkel nog reactor 4, goed voor ruim 1.000 MW aan energie. Doel 1 (433 MW) en 2 (433 MW) werden voorbereid om opnieuw herop te starten, als de federale regering daarvoor het licht op groen zet. Reactor Doel 3 (1.006 MW) ligt al geruime tijd stil nadat er haarscheurtjes zijn ontdekt. Op korte termijn verandert het incident dus niets aan de bevoorrading uit kernenergie. Maar op langere termijn, en met de winter in aantocht, heeft het incident van zaterdagnacht misschien wel gevolgen. Al is het nog helemaal niet duidelijk welke schade de ontploffing en brand hebben aangericht bij reactor 1, beklemtoont woordvoerster Els De Clercq van Electrabel. De levensduurverlenging van Doel 1 en 2 moet ook nog groen licht krijgen van de federale regering. De streefdatum voor de heropstart ligt naar verluidt op 1 december.

Source: Ontploffing en brand in Doel “geen nucleair incident”