Mediacheque van 400 euro voor elke burger » Apache.be

In tegenstelling tot de federale maatregelen – subsidies via bpost en btw-vrijstelling – is het gros van de subsidies op Vlaams niveau in zeker zin voorwaardelijk: er staat (meestal) een welomschreven prestatie tegenover de steun. Dat gaat van het geven van opleiding (media-academie) tot gerichte projecten die tot doel hebben om bijvoorbeeld diversiteit en mediawijsheid te bevorderen.

Die voorwaardelijkheid geldt op geen enkele wijze voor de 390 miljoen euro overheidssteun via bpost en btw-0-tarief. Die is bovendien niet enkel onvoorwaardelijk, ze is ook ‘dragerspecifiek‘: enkel papier (en wat bpost betreft enkel abonnementen) worden gesubsidieerd. Onze krantenuitgevers die in essentie drukkers zijn en draaien op drukorders vinden dat vanzelfsprekend fantastisch, maar de overheid remt zo impliciet wel de digitale media(r)evolutie. Wie wil er nu écht investeren in de digitale toekomst als de overheid jaarlijks voor 390 miljoen euro papier subsidieert?

ALS DE OVERHEID ECHT OVERTUIGD IS VAN DE NOOD AAN EEN PLURIFORME PERS DAN WORDT HET HOOG TIJD OM DE MANIER WAAROP DE PERSSTEUN WORDT VERLEEND GRONDIG TE HERDENKEN

CHEQUE

Die gang van zaken genereert bovendien het foutieve beeld dat het in ons land met de kranten nog een stuk beter gaat dan in de ons omringende landen. De waarheid is helaas anders: onze overheid houdt een businessmodel dat in de rest van de wereld dood en begraven is kunstmatig overeind en fnuikt zo de toekomst die digitaal is.

We verzetten ons niet tegen overheidssteun voor journalistiek. Waar we wel een probleem mee hebben is dat de overheidssteun zich vandaag  ent op mediagroepen in plaats van op journalistiek, dat ze doodgezwegen wordt en zo wordt georganiseerd dat ze een compleet averechts effect heeft. Als de overheid echt overtuigd is van de nood aan een pluriforme pers en voldoende diverse media wil, dan wordt het hoog tijd om de manier waarop de perssteun wordt verleend grondig te herdenken. Laat ons stoppen met de distributie van abonnementen te subsidiëren of mediagroepen te ondersteunen langs allerhande weinig transparante en contraproductieve wegen.

Waarom zouden we de burgers niet zelf laten beslissen wat er met die aanzienlijke som belastinggeld gebeurt? Bijvoorbeeld door alle mediagebruikers jaarlijks een ‘mediacheque’ ter beschikking te stellen waarmee ze abonnementen kunnen kopen op de (digitale) kranten, weekbladen of nieuwssites die ze zelf willen? Waarmee ze, als ze dat willen aandeelhouder kunnen worden van een lezerscoöperatie zoals Apache.be? Of gewoon een mediaproject of een start up financieel ondersteunen?

Met de 390 miljoen euro belastinggeld die vandaag langs bpost of btw-0-regelingen naar de mediagroepen stroomt, kan je elke mediagebruiker in dit land een mediacheque van 400, misschien wel 500 euro geven. Het kan bovendien vrij simpel worden georganiseerd via een site met daarop erkende media waaraan je zo’n ‘mediacheque’ kan besteden.

Misschien zetten we mediagebruikers op die manier wel aan tot meer en een meer overdacht mediagebruik. En zeg nu zelf: welke politicus wil niet uitpakken met het plan om elke burger van  het land jaarlijks een mediacheque van 400 euro cadeau te doen?

via Mediacheque van 400 euro voor elke burger » Apache.be.