Media en Politiek (2): De afwezige tegenmacht » Apache.be

Een belangrijke rol op die opiniepagina’s, maar ook ver daarbuiten is weggelegd voor de ‘neutrale waarnemer’: de politicologen en de deskundigen die, gehuld in een symbolische witte jas en omgeven door een aura van objectiviteit, worden opgevoerd. Niet zozeer wat ze zeggen, wordt als problematisch gedefinieerd, maar wel de rol die ze vervullen.

“De opkomst van de ‘neutrale waarnemer’ vind ik zeer problematisch. Heel vaak is de waarheid namelijk grijs, maar grijs helpt geen kranten te verkopen”, zegt een mediaspecialist. “Het gevolg is dat de ‘neutrale waarnemer’ die een echt neutraal en dus vaak saaier standpunt inneemt geen tweede keer moet terugkomen. Het zijn diegenen die stelling innemen en kranten doen verkopen die keer op keer terug worden opgevoerd.”

De naam van Carl Devos valt dan al gauw, bij meerdere partijvoorzitters. “Eigenlijk is het toppunt van gespin Carl Devos. Een bijzonder sympathieke en intelligente man, maar hij ziet echt veel meer dan er werkelijk is. Misschien is hij nog meer dan politieke journalisten een medespeler. Je zou kunnen zeggen dat het feit dat hij zogezegd neutraal is, hem een oneerlijke voorsprong geeft.”

Elders wordt de analyse gemaakt dat de neutrale waarnemers die geen nuance brengen maar wel de boel opnaaien, een heel vertekend beeld van de realiteit schetsen. “Als je kijkt naar de experten die frequent aan het woord komen, zie je dat die allemaal in hetzelfde sociologische stramien passen”, zegt een voorzitter. “Ze zijn alles behalve een afspiegeling van de maatschappij maar ze zetten wel de toon. Net zoals het debat over diversiteit in de media vrij eenzijdig door beter bemiddelde blanke mannen van middelbare leeftijd wordt gevoerd, zo wordt ook het debat over politiek en maatschappij vrij eenzijdig door beter bemiddelde blanke mannen van middelbare leeftijd gevoerd. Dat vertekent het beeld. En neen, de kritiek dat het vroeger nog erger was, is daarbij geen argument.”

via Media en Politiek (2): De afwezige tegenmacht » Apache.be.