KWR Watercycle Research Institute

NWO en waterbedrijven starten onderzoeksprogramma ‘Schaliegas en Water’De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek NWO start met KWR Watercycle Research Institute een vierjarig onderzoeksprogramma op het gebied van ‘Schaliegas en Water’. Het programma richt zich op onderzoek naar de milieurisico’s voor het watersysteem bij productie van schaliegas in Nederland, mogelijkheden om deze risico’s te ondervangen en  de werking van nationale en internationale wettelijke kaders. Schaliegaswinning is onderwerp van nationaal en internationaal debat. Op dit moment wordt er in Nederland geen schaliegas gewonnen. Het kabinet doet momenteel onderzoek naar of schaliegas nuttig en noodzakelijk is, en of het verantwoord kan worden gewonnen.Op eigen initiatief – in het kader van de Topsector Water – start nu ook een aantal kennisinstituten en waterbedrijven met gezamenlijk onderzoek om de vragen op het gebied van watermanagement in relatie tot schaliegaswinning te beantwoorden. Watermanagement is bij de ontwikkeling van productielocaties voor schaliegaswinning een kritische factor. Vooral in de beginfase zijn grote volumes water nodig voor het zogenaamde ‘fracken’ van de winningen. Met fracken worden scheurtjes in de schaliehoudende laag gemaakt, door water met zand en chemicaliën onder hoge druk in te brengen. Zo kan het schaliegas met minder weerstand gewonnen worden. Vragen die daarbij rijzen, hebben te maken met veranderingen in de grondwaterkwaliteit door het fracken en met de kwaliteit en hergebruiksmogelijkheden van vrijkomend productiewater.Over het onderzoeksprogramma ‘Schaliegas en Water’Het onderzoeksprogramma ‘Schaliegas en Water’ is een samenwerking van de volgende private en publieke partners: NWO, KWR, Universiteit Utrecht, Wageningen University, Universiteit van Amsterdam en de waterbedrijven Brabant Water, Oasen en WML. Binnen NWO wordt het thema getrokken door Aard- en Levenswetenschappen, Chemische Wetenschappen en de Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie FOM. Het programma richt zich op de Nederlandse situatie, met de locatiespecifieke geologie, hydrologie en bestuurlijke context.Kernpunten in het onderzoeksprogramma zijn:Watergebruik en geochemische kwetsbaarheid van de grondwaterbronnen, onder leiding van Prof. dr. J. Griffioen Universiteit Utrecht, TNO Geological Survey, Deltares en prof. dr. S.M. Hassanizadeh Universiteit Utrecht, Deltares.Kwaliteit van vrijkomend water na fracken en produceren, en risicobeoordeling, onder leiding van Prof. dr. A.P. van Wezel Universiteit Utrecht, KWR en prof. dr. P.D. de Voogt Universiteit van Amsterdam, KWRBehandeling van vrijkomend water, onder leiding van Prof. dr. H.H.M. Rijnaarts Wageningen University en dr. J.A.M.H. Hofman KWRRegulering en governance, onder leiding van Prof. dr. H.F.M.W. van Rijswick Universiteit Utrecht en prof. dr. C.J.M. van Leeuwen Universiteit Utrecht, KWRMaatschappelijk belangMet het onderzoek willen de partijen bijdragen aan de afwegingen en besluitvorming rond de mogelijke risico’s en beheersmogelijkheden voor water en schaliegaswinning. Ook levert het onderzoek meer kennis over de diepe ondergrond in Nederland; kennis die van belang is met het oog op de toenemende drukte in de ondergrond

via KWR Watercycle Research Institute.