Katholieke kerk opener naar hertrouwde mensen | Bisschoppensynode | De Morgen

Met 178 stemmen voor en 80 tegen was er op de synode over het gezin een zeer nipte tweederde meerderheid voor degenen die vinden dat de Kerk geval per geval moet omgaan met mensen die de familiale koers van de Kerk niet volgen, zo deelde woordvoerder Federico Lombardi van het Vaticaan mee. De synode stelt dat lokale priesters “paden van onderscheidingsvermogen en van betrokkenheid voor deze mensen” moet ontwikkelen, maar spreekt zich niet uit over de gevoelige vraag of hertrouwde paren zouden mogen deelnemen aan de communie. De omgang met homoseksuelen speelt zoals verwacht een geringe rol in het ruim dertig bladzijden tellende document. Met de goedkeuring van het slotdocument komt een einde aan de beraadslagingen in Rome. Drie weken lang spraken de bisschoppen, kardinalen en prelaten over heikele vragen rondom de plaats van het gezin en huwelijk in de Katholieke Kerk. Morgen vindt in de Sint-Pietersbasiliek een afsluitende mis plaats.

Source: Katholieke kerk opener naar hertrouwde mensen | Bisschoppensynode | De Morgen