Het water van de Eufraat

Wateroorlogen dreigen vooral in het Midden-Oosten dat voor 95% uit woestijn bestaat en voor water afhangt van vier rivieren: de Jordaan, de Nijl, de Eufraat en de Tigris. Over die laatste twee heeft één land letterlijk alles te zeggen: Turkije.
Turkije beschikt over meer water dan het hele Midden-Oosten bij elkaar. In het oostelijk hooggebergte van het land ontspringen de Tigris en de Eufraat, de levensaders van de eeuwenoude culturen van het Tweestromenland. Beide rivieren monden uit in de Perzische Golf. De Eufraat (2700 kilometer lang) loopt vanuit Turkije door Syrië en Irak, de Tigris (1800 kilometer lang) stroomt vanuit Turkije door Irak waar hij de laatste honderd kilometer samen met de Eufraat de Shatt Al’Arab vormt tot in de Perzische Golf. Cruciaal voor deze reuzenstromen van het vroegere Mesopotamië is dus het Turkse hooggebergte. Niet voor niets wordt het 32 miljard kostende en door bedrijven uit de Europese Unie gesteunde Groot-Anatolië Project (GAP) in het zuidoosten van Turkije het economische hart van de Turkse toekomst genoemd. Niet voor niets kijken Syrië en Irak jaloers én bangelijk naar hun noorderbuur.