Grote schaliegaskater voor de VS – Trouw – Blendle

Maar volgens anderen bewijst de studie van de EIA (opnieuw) dat de verwachtingen van schalieolie en schaliegas veel te hooggespannen zijn, in Californië, maar ook elders. De eerste ramingen van de EIA waren grotendeels afkomstig van een onderzoeksbureau, Intek, dat zich vooral baseerde op gegevens en claims van de olieindustrie. Die bleken – niet alleen in het Californische geval – nogal opgeklopt. De oliewinning is vaak moeilijker en duurder dan werd gedacht en beweerd. Bovendien speelt in Californië nog iets mee: fracking kan de kans op aardbevingen vergroten, en dat ligt gevoelig in de aardbevinggevoelige staat.

via Grote schaliegaskater voor de VS – Trouw – Blendle.