Gesjoemel bij Volkswagen

Volkswagen had zelf voorgesteld om een vrijwillige terugroepactie te organiseren, maar de Duitse overheid heeft geen vertrouwen meer in de goede wil van VW. Het Kraftfahrt Bundesamt (KBA), de federale transportautoriteit, heeft nu VW verplicht om alle betrokken auto’s terug te roepen en aan te passen zodat ze aan de uitstootnormen voldoen.

Source: Gesjoemel bij Volkswagen