Europese discussie over schaliegas – Europa Nu

In veel EU-lidstaten, waaronder Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om schaliegas te winnen. Hoewel veel van die landen nog niet met de daadwerkelijke winning van schaliegas zijn begonnen, is bij voorbaat al veel verzet tegen de mogelijke toekomstige boringen naar schaliegas. Zo maken milieu-organisaties, lidstaten en het Europees Parlement zich zorgen om de milieuschade die schaliegas kan veroorzaken en wordt er, bijvoorbeeld in Nederland, gewezen op aardbevingen die door de winning kunnen worden veroorzaakt.

De Europese Commissie heeft in januari 2014 een aantal minimumeisen voor schaliegas aanbevolen aan de lidstaten. Deze moeten zorgen voor goede milieu- en klimaatgaranties bij de winning van het gas. De Commissie houdt de uitvoering van de aanbevelingen vanaf eind 2014 bij via een openbaar beschikbaar scorebord.

Delen

Inhoudsopgave van deze pagina:

Discussie over schaliegaswinning

Argumenten in de discussie

Uw reactie

Meer informatie

1.

Discussie over schaliegaswinning

Ontwikkeling gebruik schaliegas

Schaliegas (ook wel leisteengas genoemd) is aardgas dat wordt gewonnen uit schalie, een gesteente dat ontstaat uit klei. De manier waarop schaliegas wordt gewonnen, is omstreden. De olie- en gasindustrie zijn positief over het gebruik van schaliegas, maar er zijn ook risico’s. Zo zouden aardbevingen in verband staan met schaliegaswinning en zou er ongecontroleerd methaan (een broeikasgas) vrijkomen. Om het gesteente te bereiken, moeten er namelijk boringen worden uitgevoerd, waarbij chemicaliën worden gebruikt. Deze chemicaliën moeten als zwaar chemisch afval worden verwerkt. Een groot gedeelte van de gebruikte chemicaliën blijft bovendien in het gesteente achter.

De Verenigde Staten experimenteerden al in de jaren tachtig van de 20e eeuw met schaliegas. Intussen bestaat bijna 25 procent van de Amerikaanse natuurlijke gasproductie uit schaliegas. In 2035 zal dit bijna 50 procent zijn. Volgens de Amerikaanse regering zorgt het gebruik van schaliegas voor lagere prijzen voor olie en gas.

Op dit moment wordt er in Nederland geen schaliegas gewonnen. Het is onduidelijk of dit ooit zal gebeuren. Om schaliegas te ontdekken zijn proefboringen en onderzoek vereist. Minister Kamp van Economische Zaken heeft halverwege 2013 opdracht gegeven naar een onderzoek waar proefboringen het beste kunnen worden uitgevoerd. Pas als dat is afgerond, kan er toestemming worden gegeven voor de eventuele proefboringen.

Discussies in het Europees Parlement

In de rapporten van de Milieu- en de Industriecommissies van het Europees Parlement komen de verschillende meningen in de maatschappij naar voren. In het rapport van de Milieucommissie staat dat nationale en Europese wetgeving moet worden herzien en dat activiteiten op het gebied van schaliegas streng moeten worden gecontroleerd. Daarnaast wil de commissie dat de industriesector betaalt voor de vervuiling en dat het startsein voor het boren naar schaliegas pas mag worden gegeven als alle risico´s zijn onderzocht.

De Industriecommissie staat positiever tegenover schaliegas. Het zou de Europese energie-afhankelijkheid ten opzichte van andere landen verminderen. Zo zouden er zich bijvoorbeeld grote hoeveelheden schaliegas bevinden in Polen en de Baltische staten. Het gebruik van schaliegas als energiebron zou bijvoorbeeld de politieke invloed van Rusland verminderen. Om deze ontwikkeling tegen te gaan wijst de Russische energiemaatschappij Gazprom op allerhande onderzoeken die negatief uitvallen voor schaliegas.

via Europese discussie over schaliegas – Europa Nu.