Een Russisch parlementslid weet hoe we de invloed van Poetin in Europa…

ya Ponomarey geniet in het buitenland enige bekendheid sinds hij in maart van dit jaar als enig Russisch parlementslid tegen de annexatie van de Krim stemde. Het maakte hem er in eigen land niet geliefder op. In Europa kon de tegenstem van Ponomarey echter wel op sympathie rekenen. En nu het parlementslid een luisterend oor gevonden heeft bij de Europese politieke leiders wil hij hen graag overtuigen van het belang van de winning van schaliegas. Het is volgens hem trouwens Moskou dat achter een deel van de protesten daartegen zit.

Europa is voor z’n energiebevoorrading voor een groot stuk afhankelijk van Russisch aardgas. Die dominantie kan door Poetin gebruikt worden als hefboom voor Russische belangen. Als Europa z’n afhankelijkheid van Rusland wil verminderen ligt de oplossing volgens Ilya Ponomarey in de winning van schaliegas. En hij wil graag z’n hulp aanbieden om de politieke oppositie tegen het drillen naar schaliegas af te zwakken.

Veel tegenstand

In veel Europese landen zijn er protesten tegen de winning van schaliegas. In België zijn de burgemeesters van de grensgemeenten ongerust over de Nederlandse plannen om naar het gas te boren vlakbij de Belgische grens. In Polen en Roemenië is de winning van het gas al bezig ondanks grootschalige protesten van de lokale bevolking en milieubewegingen. En Bulgarije en Frankrijk hebben ondertussen beslist het drillen naar schaliegas te verbieden.

Een deel van de oppositie tegen de winning van schaliegas wordt volgens Ponomarey echter gefinancierd door Rusland. Het parlementslid heeft zelf een bijverdienste als lobbyist voor westerse energiebedrijven die graag naar gas zouden willen boren in Europa. De man heeft naast een financieel belang echter ook een meer ideologische motivatie. Volgens hem gebruikt Poetin de Russische gasvoorraden als machtswapen. “Als Europa 20% minder Russisch gas zou importeren zou dit een grondige impact hebben op de Russische en op de Europese politiek,” zo verklaarde hij aan de internationale pers.

Europese politici beïnvloeden

Ponomarey is een deskundige als het gaat om energievraagstukken. Als fysicus werkte hij voor verschillende oliebedrijven. Eén van z’n werkgevers was Yukos, het bedrijf dat ontmanteld werd nadat CEO Mikhail Khodorovsky 10 jaar lang werd opgesloten omdat die in Poetins politieke vaarwater was terechtgekomen. Doordat Ponomarey tegen de Oekraïense annexatie stemde raakte hij in de gunst van een aantal Europese politici. Vanuit die positie denkt hij in staat te zijn z’n boodschap over de noodzaak van het boren naar schaliegas beter te kunnen verkopen.

“Het belangrijkste is dat het debat verschuift van de risico’s voor het milieu naar de nationale veiligheid,” zo zegt hij. Daarbij moet ook helder worden via welke kanalen Rusland financiële steun geeft aan de actievoerders die protesteren tegen de winning van schaliegas. Hoewel weinig milieugroepen oren zullen hebben naar Ponomarey’s argumenten denkt hij dat politici wel te overtuigen zijn met het veiligheidsargument. En als die politici de kans hebben de Russische invloed in Europa te verminderen door in te stemmen met boringen naar schaliegas dan zouden de milieuargumenten wel eens naar de achtergrond kunnen verdwijnen. (TV)

via Een Russisch parlementslid weet hoe we de invloed van Poetin in Europa….