Duitse Federale Milieudienst sluit fracking uit | Schaliegasvrij Nederland

Duitse Federale Milieudienst sluit fracking uit

Posted on 8 augustus 2014

Het Duitse Umweltbundesamt heeft een rapport gepubliceerd waaruit blijkt dat fracking in Duitsland voor schaliegas en steenkoolgas praktisch gesproken uitgesloten moet worden. Volgens het Umweltbundesamt zijn de risico’s van fracking voor het milieu, en de onzekerheden daarover te groot, en zolang dat zo blijft zou het niet in Duitsland toegepast moeten worden. Ook wijst het rapport erop de verwerking van de grote hoeveelheden afvalwater van deze vorm van gaswinning een nog steeds onopgelost probleem is.

Ook is men in Duitsland duidelijk zuiniger op zijn drinkwatergebieden en natuurgebieden dan in Nederland. In de Nederlandse Structuurvisie worden deze gebieden niet uitgezonderd van schaliegasboringen. Het Umweltbundesamt heeft duidelijk meer gezond verstand dan het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken en sluit boren in dergelijke gebieden uit.

via Duitse Federale Milieudienst sluit fracking uit | Schaliegasvrij Nederland.