De Wever over schietincident: “Wat hadden de heren in Brussel dan gedaan?” | Snelle Respons Team | De Morgen

Kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen neemt geen genoegen met de uitleg van de Antwerpse burgemeester. Het is volgens hem de eerste keer dat er een schietpartij plaatsvindt binnen de jeugdzorg. “Nu zomaar zeggen ‘Bon, alles is verlopen zoals het is verlopen, de discussie is gesloten’. Neen, de discussie is pas geopend.” Vanobbergen begrijpt dat in bepaalde situaties de politie opgeroepen wordt, maar is geweld met geweld beantwoorden nooit een goed idee tegenover kinderen, met wat voor een pistool dan ook. “Te meer omdat je te maken hebt met een meisje van 14 jaar in nood dat al verschillende trauma’s heeft opgelopen, dat nog maar een half jaar in ons land verblijft en in een problematische opvoedingssituatie zit. Het SRT heeft enkel gekeken naar het uitwendige, het gedrag, en heeft daar zeer kordaat op willen reageren.” “De bedoeling van de jeugdzorg is een veilige omgeving te zijn, maar dit was bepaald geen veilige omgeving. Heel veel instellingen hebben een intern plan rond afzondering, isolatie en vormen van geweld. Dat wordt altijd heel nauwgezet opgevolgd, geregistreerd en geëvalueerd, ook met de jongere zelf en het personeel. Dat zijn allemaal stappen binnen het zorgkader die hier niet werden afgewogen door het SRT.” De Wever verweet de critici vandaag ook dat ze geen alternatieven konden voorleggen. Maar dat doet Vanobbergen wel. “Je hebt in Groot-Brittannië bijvoorbeeld interventieteams bij de politie die tussenkomen zonder geweld te gebruiken en zonder zichtbare wapens. Die zijn er op getraind om op mensen te blijven inpraten. Dat lijkt mij een veel efficiëntere manier van werken.”

Source: De Wever over schietincident: “Wat hadden de heren in Brussel dan gedaan?” | Snelle Respons Team | De Morgen