Data Archiving and Networked Services | Over DANS

Data Archiving and Networked Services (DANS)

DANS bevordert duurzame toegang tot digitale onderzoeksgegevens. Hiertoe stimuleert DANS dat wetenschappelijke onderzoekers gegevens duurzaam archiveren en hergebruiken, bijvoorbeeld via het online archiveringssysteem EASY. Tevens biedt DANS met NARCIS toegang tot duizenden wetenschappelijke datasets, e-publicaties en andere onderzoeksinformatie in Nederland. Daarnaast verzorgt het instituut training en advies en doet het onderzoek naar duurzame toegang tot digitale informatie.

Gedreven door data zorgt DANS er met zijn dienstverlening en deelname in (inter)nationale projecten en netwerken voor dat de toegang tot digitale onderzoeksgegevens verder verbetert. DANS is een instituut van KNAW en NWO.

Open als het kan, beschermd als het moet

Door zijn missie is DANS van nature het Open Access principe toegedaan, maar het heeft ook oog voor het feit dat niet alle data altijd onbeperkt vrij beschikbaar kunnen zijn. Toch is het van belang dat onderzoekgegevens die (nog) niet of beperkt beschikbaar zijn wel duurzaam worden gearchiveerd. Daarom hanteert DANS het principe ‘Open als het kan, beschermd als het moet’.

Meer informatie

Onder Downloads vindt u documenten over onder andere beleid en strategie, het privacyreglement, de gedragscode van DANS en onze voorlichtingsmaterialen.

DANS is een van de initiatiefnemers van het datakeurmerk Data Seal of Approval.

Als lid van het DANS gebruikerspanel kunt u meedenken over de diensten van DANS.

DANS kan ‘kleine dataprojecten’ uitvoeren of (beperkt) financieel steunen.

via Data Archiving and Networked Services | Over DANS.