Besparingen VRT

Totale besparingen VRT lopen op van 22 miljoen euro in 2015 tot 39 miljoen in 2019

De VRT moet in 2015 22 miljoen euro besparen. En dat bedrag loopt tegen eind 2019 verder op tot 39 miljoen euro. Bovenop het vandaag door Minister Sven Gatz aangekondigde besparingscijfer vallen immers ook de middelen voor onderzoek en innovatie weg en worden de vergrijzingskosten die de openbare omroep moet dragen, slechts gedeeltelijk gecompenseerd door de Vlaamse overheid.

Read more

Contact

Stijn Ombelets

VRT Communicatie

via Inbox (14) – jan.vangrinsven@gmail.com – Gmail.